به نام خداوند بخشنده مهربان
 
احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه  MITACAIR   در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن اراک، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:  2 لغایت 5 آذر ماه 1395

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک -  سالن پارس غرفه  51

 

نمایشگاه بین المللی صنعت و معدن 57

بالا