احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه میتاک ایردر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه بازدید فرمائید
محل برگزاری:نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان :سه شنبه 4 آبان الی جمعه 7 آبان 1395
ساعت بازدید:16 الی 22
سالن فردوسی غرفه 61

دعوتنامه نمایشگاه 012

بالا