به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه بازرگانی میتاک ایر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه بازدید فرمائید.
تاریخ برگزاری:  21 لغایت 24 مهر ماه 1397
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  فضای باز  بین سالن 35  و 38 بازرگانی میتاک ایر.

 

            هجدهمین نمایشگاه 001                              هجدهمین نمایشگاه 02

بالا